Báo giá tại in ấn Gia Phát

Bảng giá in Name card

Với Name Card giấy C300 in 1 màu 2 mặt thì có giá như sau: 

      + Với 5 hộp thì giá 100.000đ

      + Với 10 hộp thì giá 130.000đ

      + Với 20 hộp thì giá 220.000đ

      + Với 50 hộp thì giá 500.000đ

      + Với 100 hộp thì giá 950.000đ

Bảng giá in Tờ rơi

Với Tờ Rơi A4-4 màu 2 mặt  thì có giá như sau: 

   + Khi in 1.000 tờ với chất liệu C100 giá 550.000đ .với chất liệu C150 giá 700.000đ,với C200 giá 1.100.000đ.

   + Khi in 2.000 tờ với chất liệu C100 giá 850.000đ .với chất liệu C150 giá 1.100.000đ,với C200 giá 1.600.000đ.

   + Khi in 3.000 tờ với chất liệu C100 giá 1.100.000đ .với chất liệu C150 giá 1.500.000đ,với C200 giá 2.050.000đ.

   + Khi in 5.000 tờ với chất liệu C100 giá 1.500.000đ .với chất liệu C150 giá 1.900.000đ,với C200 giá      3.350.000đ.

   + Khi in 10.000 tờ với chất liệu C100 giá 2.800.000đ .với chất liệu C150 giá 3.700.000đ,với C200 giá 6.000.000đ.

 

Bảng báo giá in bao thư

Với Bao Thư-Fort 100 in 4 màu thì có giá như sau: 

   + Khi in 1.000 tờ với kích thước 12×22 giá 1.150.000đ ,với kích thước 17×23 giá 1.450.000đ,với kích thước 25×35 giá 1.900.000đ.

   + Khi in 2.000 tờ với kích thước 12×22 giá 1.750.000đ ,với kích thước 17×23 giá 2.050.000đ,với kích thước 25×35 giá 3.050.000đ.

   + Khi in 3.000 tờ với kích thước 12×22 giá 2.250.000đ ,với kích thước 17×23 giá 2.700.000đ,với kích thước 25×35 giá 4.050.000đ.

   + Khi in 5.000 tờ với kích thước 12×22 giá 3.200.000đ,với kích thước 17×23 giá 3.600.000đ,với kích thước 25×35 giá 5.900.000đ.

   + Khi in 10.000 tờ với kích thước 12×22 giá 5.100.000đ ,với kích thước 17×23 giá 5.800.000đ,với kích thước 25×35 giá 10.100.000đ.

 

Bảng báo giá in giấy tiêu đề

Với Giấy Tiêu Đề-A4 thì có giá như sau: 

   + Khi in 1.000 tờ với kích thước Fort100 giá 950.000đ ,với kích thước Fort120 giá 1.050.000đ.

   + Khi in 2.000 tờ với kích thước Fort100 giá 1.700.000đ ,với kích thước Fort120 giá 1.800.000đ.

   + Khi in 3.000 tờ với kích thước Fort100 giá 2.000.000đ ,với kích thước Fort120 giá 2.300.000đ.

   + Khi in 5.000 tờ với kích thước Fort100 giá 2.800.000đ ,với kích thước Fort120 giá 3.200.000đ.

    + Khi in 10.000 tờ với kích thước Fort100 giá 4.200.000đ ,với kích thước Fort120 giá 4.600.000đ.

 

Báo giá in bìa đựng Hồ sơ – Folder

Với Bìa file – Folder – B300 thì có giá như sau: 

Khi in 500 cái với 1 mặt giá 3.250.000đ ,với 2 mặt giá 3.360.000đ.

Khi in 1000 cái với 1 mặt giá 4.000.000đ ,với 2 mặt giá 4.300.000đ.

Khi in 2.000 cái với 1 mặt giá 7.400.000đ ,với 2 mặt giá 7.900.000đ.

Khi in 3.000 cái với 1 mặt giá 10.560.000đ ,với 2 mặt giá 11.250.000đ.

Khi in 5.000 cái với 1 mặt giá 16.750.000đ ,với 2 mặt giá 17.500.000đ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý khách có thể tham khảo thêm sản phẩm in name card tphcm của Gia Phát